Zakłady Produkcji Kruszyw RUPIŃSCY s.j.
18-305 Szumowo, ul. Przemysłowa 28
tel. +48 86 476 81 22
fax. +86 476 81 31
e-mail: marketing@zpkszumowo.pl
www.zpkszumowo.pl

Przedsiębiorstwo Zakłady Produkcji Kruszyw Rupińscy Spółka Jawna powstało w 1995 roku. Podstawowym zakresem działalności
firmy jest wydobywanie, uszlachetnianie i sprzedaż kruszyw, które mają zastosowanie w produkcji betonów oraz drogownictwie.
Zakłady Produkcji Kruszyw Rupińscy są największym producentem kruszyw w północno-wschodniej Polsce. W 2011 roku, dzięki
inwestycji w nowoczesną linię produkcyjną, oferta przedsiębiorstwa została poszerzona o wysokiej jakości wyroby prefabrykowane.
W 2015 roku, realizując plany ciągłego rozwoju, spółka nabyła całościowy pakiet akcji przedsiębiorstwa Kruszbet S.A.

Kruszywa

Firma produkuje kruszywa: mineralne do produkcji betonu (grube – żwiry; drobne – piaski) oraz drogowe (grube łamane – grysy, żwiry kruszone; drobne łamane; mieszanki naturalne i łamane; materiały na nasypy). To wyroby o stałej wysokiej jakości, spełniające wymagania obowiązujących norm oraz wymagania klientów. Zakłady posiadają własne laboratorium, w którym wykonywane są wszystkie badania wymagane przez stosowane normy oraz w ramach Zakładowej Kontroli Produkcji.

Prefabrykaty betonowe

Dedykowane są zarówno dla firm, instytucji, jak i klientów indywidualnych pragnących zagospodarować własne przydomowe otoczenie. Firma dysponuje szeroką ofertą: kostek brukowych, płyt ogrodowych i tarasowych, palisad, obrzeży prostych i łukowych. W swoim asortymencie ma również produkty dedykowane dla użyteczności publicznej, a także drogownictwa: płyty chodnikowe, krawężniki, cieki wodne oraz wyroby służące do zabudowy skarp.

Usługi dodatkowe

Spółka oferuje usługi transportowe oraz świadczone specjalistycznym sprzętem budowlanym tj. koparki, ładowarki, wozidła przegubowe i spycharki.

CSR

Działania proekologiczne są bardzo ważnym aspektem działalności firmy. Produkując kruszywa, czy prefabrykaty spółka stara się w jak najwyższym stopniu ograniczać negatywny wpływ na tereny objęte wydobyciem. Zakłady są społecznie odpowiedzialnym przedsiębiorstwem, które dba o czyste i przyjazne środowisko, redukując emisję spalin, nieczystości oraz racjonalnie dysponując energią elektryczną. Po zakończeniu eksploatacji firma przywraca zdegradowanym gruntom wartość użytkową, przyrodniczą lub
rekreacyjną poprzez właściwe ukształtowanie rzeźby terenu, uregulowanie stosunków wodnych, odtworzenie gleb lub umocnienie skarp.