Most w Kwidzynie, Budimex.

Realizowane w ostatnich latach inwestycje drogowe przyczyniły się do rozwoju inżynierii mostowej i powstania wielu nowatorskich obiektów. W latach 2008-2011 w ciągu Autostradowej Obwodnicy Wrocławia powstał most Rędziński przekraczający koryto Odry. Część główna obiektu składa się z czterech przęseł: skrajnych o rozpiętości po 50 m oraz dwóch środkowych, liczących po 256 m, które podwieszono za pomocą 80 par lin do pojedynczego pylonu usytuowanego centralnie między nimi. Pylon, o rekordowej wysokości wynoszącej 122 m, ma kształt litery H, a jego nogi wykonano jako żelbetowe. Tylko górne części mają konstrukcję zespoloną. Most wyposażono w nowoczesny system monitoringu, pozwalający na pomiar sił w linach, wychyleń gałęzi pylonu i pomostu, prędkości i kierunku wiatru, temperatury otoczenia i konstrukcji oraz jej odkształceń.

W Polsce pojawiło się ostatnio kilka obiektów podwieszonych z betonowym pomostem. Do kategorii tej zaliczają się m.in.: wiadukt nad A4 w Wykrotach (2008 rok), wiadukt w Opolu (2010 rok), most przez Skawę w Zembrzycach (2010 rok), most przez Motławę w Gdańsku (2012 rok) czy wiadukt nad S8 w Oleśnicy (2012 rok).

Kładka przez Dunajec w Sromowcach Niżnych.
Kładka nad al. Górnośląską w Katowicach.

Most przez Wisłę pod Grudziądzem w ciągu autostrady A1 zbudowano w latach 2009-2011. Jest to obiekt belkowy z betonu sprężonego o długości wynoszącej 1954 m. Żelbetowe przęsło nurtowe nad Wisłą liczy 180 m, natomiast długość dwóch przęseł skrajnych wynosi po 110 m. Rekordowa była wówczas estakada wykonana metodą nasuwania podłużnego (991 m).

Most Północny z 2012 roku (o długości 795 m) jest dziesiątym obiektem przez Wisłę w Warszawie, a ósmym drogowym. Znajdują się na nim dwie jezdnie oraz dwutorowa trasa tramwajowa. Przeprawa składa się z dziesięciu przęseł o rozpiętości od 45 do 160 m. Szerokość trzech niezależnych nitek wynosi łącznie 46 m. Stalowy ustrój niosący montowano trzema metodami: przez nasuwanie podłużne na podpory, tradycyjnie – przy użyciu żurawi oraz przez podciąganie za pomocą prętów lub lin do sprężania.

Wśród stalowych obiektów łukowych z pomostem betonowym wyróżnia się oddany do ruchu w 2012 roku czteroprzęsłowy wiadukt w ciągu trasy Juliusza Słowackiego w Gdańsku. Główne przęsło z betonu sprężonego, o rozpiętości 120 m, podwieszono centralnie do konstrukcji łukowej. Konstrukcja rurowa natomiast składa się z dwóch, przesuniętych o 4 m względem siebie i skrzyżowanych przy podporach, łuków.

W ostatnich latach coraz śmielej zaczęto budować nietypowe, ale znane w świecie konstrukcje mostowe. Należą do nich mosty typu extradosed, wstęgowego czy z drewna klejonego. Obiektów tego pierwszego rodzaju pojawiło się kilka. Największe z nich to: most przez Wartę w Koninie (2007 rok), most przez Rabę w Dobczycach (2012 rok) oraz oddany w 2013 roku most przez Wisłę w Kwidzynie.

Przeprawa w Kwidzynie to jedna z najdłuższych (ponad 800 m) obiektów typu extradosed na świecie. Rozpiętość każdego ze środkowych przęseł wynosi po 204 m. Most posiada trzy krótkie (20 m wysokości) pylony, spełniające rolę dewiatorów.

Kładka dla pieszych przez Motławę w Gdańsku.
Most Uniwersytecki przez Brdę w Bydgoszczy

Oddana do eksploatacji w 2012 roku kładka pieszo-jezdna przez rzekę Rabę w miejscowości Lubień, w powiecie myślenickim jest również obiektem wyjątkowym. Konstrukcję niosącą zaprojektowano jako wstęgową z betonu sprężonego. Długość jej przęsła wynosi 92 m, a szerokość 5,5 m. Mogą się po niej poruszać także samochody o masie do 15 ton. Pomost tworzą elementy prefabrykowane podwieszone do ośmiu cięgien linowych zakotwionych w betonowych przyczółkach.

W 2006 roku w Sromowcach Niżnych nad Dunajcem oddano kładkę dla pieszych z drewna klejonego o rekordowej rozpiętości przęsła wynoszącej 90 m, podwieszonego do jednego pylonu.

Rekordową rozpiętość w kraju wśród konstrukcji tego typu posiada oddana w 2010 roku stalowa, wisząca kładka dla pieszych przez San w Witryłowie. Rozpiętość jej przęsła liczy 150 m, a długość całego obiektu wynosi 234 m. Dwie liny (o średnicy 40 mm) niosą stalowy pomost usztywniony 12 przeciwwiatrowymi linowymi odciągami (o średnicy 35 mm). Pylony wykonano z rur o średnicy 60 cm.

W 2013 roku oddano do użytku stalowy most o konstrukcji łukowej im. gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu. Obiekt ma 540 m długości i 24 m szerokości. Jego konstrukcję stanowią dwa stalowe łuki o rekordowej rozpiętości 270 m i wysokości 50 m. Przęsła oparte są na dwóch podporach na brzegach rzeki oraz na trzeciej, centralnej podporze usytuowanej w jej nurcie. Estakady lewobrzeżne opierają się na 18, a prawobrzeżne na 12 podporach. Na potrzeby realizacji toruńskiej inwestycji zespół specjalistów opracował innowacyjny sposób montażu przęseł. Gotowe łuki mostu o łącznej masie ok. 5,5 tys. ton zostały zwodowane holownikami i wbudowane w miejsce docelowe na podpory stałe. Na moście powstały dwie dwupasmowe jezdnie, chodnik i ścieżka rowerowa o łącznej szerokości 30 m.

W tym samym roku oddano do użytku nowy podwieszony most drogowy nad rzeką Brdą w Bydgoszczy, będący elementem czteropasmowej Trasy Uniwersyteckiej. Jest to obiekt dwuprzęsłowy o długości 200 m i rozpiętościach przęseł 110 + 90 m. Pylony mostu o wysokości 68,7 m mają postać przenikających się podków w kształcie greckich liter alfa i omega. Kładka dla pieszych nad jezdnią stanowi akcent widokowy trasy.

Most Macharskiego w Krakowie.

W 2015 roku otwarto drugi co do wysokości obiekt w Polsce – podwieszony most im. Tadeusza Mazowieckiego przez Wisłok w Rzeszowie. Przeprawa ma długość 482 m, po dwa pasy ruchu w każdą stronę i dwa pasy dla pieszych i rowerzystów. Konstrukcja wantowa wsparta jest na 108-metrowym pylonie w kształcie litery A, na którym zaczepiono 64 liny podtrzymujące jego płytę.

W czerwcu 2017 roku w Krakowie oddano do użytku most im. kardynała Franciszka Macharskiego w ciągu drogi ekspresowej S7. Konstrukcję tworzą dwa, osobne dla każdego kierunku, podwieszone, wantowe mosty o długości 706 m (kierunek Bieżanów) i 695,5 m (kierunek Nowa Huta).

Wśród obiektów średniej rozpiętości wyróżniają się kładki dla pieszych w miastach oraz niektóre wiadukty nad autostradami. Ich forma architektoniczna ma przyciągać uwagę, współgrać z otoczeniem lub być punktem orientacyjnym urozmaicającym monotonię jazdy autostradą. Wśród nich warto zwrócić uwagę na obiekty z betonu sprężonego nad autostradą A4 na odcinku Wrocław-Katowice.

Popularność wśród inwestycji o rozpiętościach do 50 m zyskały w ostatnich latach projekty lekkich, estetycznych kładek dla pieszych w postaci kratownic trójpasowych budowanych z prętów rurowych. Rozwinęła się także technologia budowy przepustów oraz przebudowy obiektów niedużej rozpiętości przy zastosowaniu stalowych blach falistych. Są to konstrukcje podatne, dostosowujące swój kształt do przesklepionego nad nimi zagęszczonego gruntu. Kilkanaście takich obiektów wykonano jako przejścia ekologiczne dla zwierząt.

Most gen. E. Zawadzkiej w Toruniu, MZD Toruń.
Most przez Wisłę w Bydgoszczy.
Trasa Zamkowa i most Łabudy przez Odrę w Szczecinie.
Most Rędziński we Wrocławiu.
Most przez Wisłę w Puławach.