Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe UNIDROG Sp.z o.o.
19-203 Grajewo, ul. Robotnicza 4
tel./fax. +48 86 272 69 01
e-mail: unidrog@grajewo.com
www.unidrog.pl

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe UNIDROG Sp. z o.o. powstało w 1994 roku jako firma rodzinna, tworząc od podstaw swoje
struktury kapitałowe i organizacyjno-techniczne. Spółka mieści się w Grajewie, w województwie podlaskim, przy drodze nr 65, w pobliżu budowanej drogi S-61 Via Baltica, przy projektowanej drodze S-16 i S-19 Via Carpatia.

PDM UNIDROG Sp. z o.o. oraz zależne kapitałowo Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. posiadają stabilną, doświadczoną i dobrze wyszkoloną kadrę techniczno-inżynierską, ekonomiczno-finansową oraz wykwalifikowaną załogę. Dysponują
nowoczesnym parkiem sprzętowo-transportowym, bazą techniczną oraz wygodnym zapleczem administracyjno-socjalnym.