Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie
38-400 Krosno, ul. Tysiąclecia 38
tel. +48 13 432 34 61
fax. +48 13 432 38 06
e-mail: sekretariat@rbdim.pl
www.rbdim.pl

Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o. to firma z długoletnim doświadczeniem w zakresie realizacji inwestycji drogowo-mostowych. Spółka powstała w drodze prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego i w obecnym kształcie działa od 1 września 1997 roku.

Od kwietnia 2015 roku zarząd spółki reprezentowany jest przez:
• mgr. inż. Andrzeja Zygara, prezesa zarządu
• mgr. inż. Bartosza Zdzieba, członka zarządu/dyrektora ds. przygotowania i realizacji produkcji
• mgr. Jerzego Cisło, członka zarządu/dyrektora ds. zaplecza technicznego i administracji.

Świadcząc od lat usługi w zakresie budowy, przebudowy oraz remontów dróg i mostów, przyczyniliśmy się do podniesienia standardu połączeń komunikacyjnych naszego regionu. Siedziba spółki znajduje się w Krośnie, ale pracujemy na terenie całego województwa podkarpackiego. RBDiM to firma prywatna z kapitałem wyłącznie polskim, posiadająca potencjał kadrowo-sprzętowy do wykonywania robót o wartości 150-200 mln zł rocznie. Posiadamy dwie wytwórnie mas bitumicznych o wydajności 160t/h oraz nowoczesny węzeł betoniarski w miejscowości Pustyny.

Spółka uczestniczy w przetargach na realizację zadań inwestycyjnych zlecanych przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, samorządy wojewódzkie, powiatowe, gminne oraz zleceniodawców prywatnych.

Największe realizacje RBDiM to:

  • przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna na odcinku ok. 11 km
  • budowa strefy aktywności gospodarczej w sąsiedztwie lotniska w Krośnie
  • utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie
  • przebudowa DK nr 73 odc. Pilzno-Machowa
  • przebudowa DK nr 19, 28 i 73 na wielu odcinkach.