PRODiM Oskar Niezabitowski
31-752 Kraków, ul. Blokowa 14
tel. +48 606 827 590
e-mail: biuro@prodim.biz.pl
www.prodim.biz.pl

ROBOTY ASFALTOWE • ROBOTY BRUKARSKIE • KANALIZACJA • SPRZEDAŻ MAS BITUMICZNYCH • STABILIZACJA GRUNTÓW

Jesteśmy młodą firmą, lecz nasze korzenie sięgają wieloletnich tradycji drogowych rejonu krakowskiego i proszowickiego. Dzięki temu naszą działalność możemy kształtować w sposób nowoczesny, czerpiąc jednocześnie z doświadczenia osób, które tutejsze drogi znają „od podszewki”. Pamiętając skąd się wywodzimy, wykraczamy poza tereny ziemi krakowskiej i proszowickiej, prowadząc działalność na całym obszarze województwa małopolskiego oraz województw ościennych. Specjalizujemy się w wykonywaniu nawierzchni asfaltowych, ale zakres naszej działalności obejmuje kompleksową budowę dróg, w tym: roboty ziemne i podbudowy, stabilizację gruntów, roboty brukarskie, roboty kanalizacyjne oraz pozostałą infrastrukturę podziemną i naziemną.  Dysponujemy specjalistycznym sprzętem do wykonywania nawierzchni asfaltowych oraz w pełni wyposażonym laboratorium drogowym. Istotną pozycją w naszej działalności jest wytwarzanie i sprzedaż mieszanek mineralno-bitumicznych dla wykonawstwa nawierzchni asfaltowych. Posiadamy dwie w pełni zautomatyzowane wytwórnie mas bitumicznych o wydajności 160 t/h.