Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego
MOSTAR Sp. z o.o.

16-300 Augustów, ul. Słowackiego 60
tel. +48 87 643 28 35
e-mail: mostar@post.pl

Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego MOSTAR Sp. z o.o. rozpoczęło swoją działalność 1 lipca 1989 roku, jako Zakład Budownictwa Komunikacyjnego „MOSTAR”. Od początku istnienia firma ma charakter rodzinny. Prowadzona jest przez Jana Maciochę, z wykształcenia i zamiłowania inżyniera budownictwa lądowego o specjalności mosty i budowle podziemne oraz Ewę Maciochę, inżyniera budownictwa lądowego – absolwentów Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.

Zakres działalności firmy obejmuje:

 • budowę, przebudowę i remonty mostów oraz przepustów
 • modernizację obiektów inżynierskich i mostów
 • projektowanie mostów i przepustów
 • remont, przebudowę i budowę obiektów hydrotechnicznych.

Przez 29 lat działalności firma brała udział w realizacji licznych prac projektowych i wykonawczych. Miały one charakter samodzielny, kompleksowy oraz przy współpracy z innymi firmami. Do najciekawszych i najważniejszych realizacji należą m.in.:

 • wyciąg nart wodnych w Augustowie
 • umocnienie brzegów jeziora Ełk w Ełku
 • umocnienie brzegów rzeki Netta w Augustowie oraz brzegu Kanału Bystrego w Augustowie
 • budowa przejścia dla płazów pod drogą krajową nr 8
 • przebudowa mostu przez rzekę Narew w Żółtkach na drodze krajowej nr 8 k/ Budziska
 • rozbudowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Augustowie (wykonanie hangaru nawodnego, rozbudowa przystani jachtowej, ukształtowanie terenu)
 • budowa hangaru na sprzęt pływający na przejściu granicznym w Rudawce
 • wykonanie fundamentów pod pomnik „Gołej Zośki” w Augustowie.