Miejskie Przesiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o.
35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 6
tel. +48 17 853 36 31
fax. +48 17 853 70 18
e-mail: biuro@mpdim.rzeszow.pl
www.mpdim.rzeszow.pl

MPDiM Sp. z o.o. w Rzeszowie to jedna z większych polskich firm branży drogowej. Powstała w 1959 roku i do 1992 roku, jako miejskie przedsiębiorstwo komunalne, była jednostką urzędu miasta podległą Prezydentowi Miasta Rzeszowa. W wyniku prywatyzacji uzyskała pełną niezależność własnościową i zaczęła szybko się rozwijać, zwiększając swoje możliwości produkcyjne i przejmując w 2000 roku Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg „DROGREM”. W 2019 roku spółka będzie obchodziła 60-lecie swojej działalności.

Spółka skutecznie konkuruje na rynku drogowym z firmami zarówno polskimi jak i zagranicznymi. Dzięki efektywnemu zarządzaniu zwiększa swój potencjał sprzętowy, rozbudowuje i modernizuje wytwórnie mieszanek mineralno-asfaltowych, dostosowując je do nowych norm środowiskowych. Przetwarza i odzyskuje odpady gruzu betonowego i destruktu asfaltowego. Posiada dwie bazy produkcyjne w Borze k. Głogowa Małopolskiego (AMMAN WMB/A 60) oraz w Olchowej (INTRAME RM-200). Zlokalizowane tam wytwórnie mieszanek mineralno-asfaltowych posiadają zdolność produkcyjną 300 tys. ton/rok. Obie bazy wyposażone są w węzły betoniarskie produkujące beton i podsypki cementowo-piaskowe. Obecnie firma dysponuje ponad 230 jednostkami transportowo-sprzętowymi, a bazy sprzętowo-produkcyjne zajmują łącznie blisko 20 ha.

Atutem MPDiM jest wykwalifikowana kadra inżynieryjno-techniczna, nowoczesna baza sprzętowo-transportowa oraz najnowsze rozwiązania technologiczne, nadzorowane przez własne laboratorium drogowe, wykonujące większość niezbędnych badań w procesie budowy konstrukcji drogowych. Firma posiada certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych.

Wykorzystując doświadczenie zatrudnionych inżynierów, jako jedna z nielicznych podkarpackich firm, realizuje zadania inwestycyjne w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Firma działa na terenie południowo-wschodniej Polski wykonując kompleksową budowę, przebudowę dróg i ulic wraz z infrastrukturą oraz robotami towarzyszącymi. Zlecenia pozyskuje w ramach zamówień publicznych dla klientów instytucjonalnych tj. GDDKiA, Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, gmin i powiatów woj. podkarpackiego.

Budowy realizowane przez MPDiM wielokrotnie otrzymywały wyróżnienia jako Budowy Roku w województwie podkarpackim, a sama
firma otrzymuje corocznie wiele nagród i wyróżnień branżowych, t.j.: Przedsiębiorstwo Fair Play, Lider Województwa Podkarpackiego, Gazele Biznesu, Podkarpacka Nagroda Gospodarcza, Wiarygodna Firma Województwa Podkarpackiego.

Ostatnie realizacje MPDiM:

  • przebudowa drogi wojewódzkiej nr 985 na odcinku Mielec-Dębica
  • przebudowa drogi krajowej nr 4 Jędrzychowice-Korczowa na odcinku Ropczyce-Klęczany
  • budowa wschodniej obwodnicy Brzozowa
  • przebudowa głównych ulic Rzeszowa: Krakowskiej, Witosa, Batalionów Chłopskich, Armii Krajowej, Lwowskiej, Sikorskiego, Piłsudskiego, Budziwojskiej, rozbudowa węzła drogowego al. Wyzwolenia – ul. Warszawska
  • budowa i rozbudowa DW nr 869 na odcinku od węzła S-19 do węzła DK9 w Rudnej Małej – Etap II.

Spółka przeszła długi proces przekształceń stając się firmą, która z powodzeniem funkcjonuje na wolnym rynku kształcąc kadrę i modernizując park maszynowo-sprzętowy. Efekty jej działalności są widoczne nie tylko w Rzeszowie ale również w innych rejonach Podkarpacia. Pozytywna ocena jakości dróg i ulic jest w dużej mierze zasługą MPDiM.