MALDROBUD Sp. z o.o.
74-300 Myślibórz, ul. Królewiecka 43
tel. +48 95 747 57 35
fax. +48 95 747 02 66
e-mail: biuro@maldrobud.pl
www.maldrobud.pl

MALDROBUD Sp. z o.o. sp.k. powstała w 1983 roku i dziś liczy sobie już 35 lat. Ta rodzinna firma, pozostająca w rękach państwa
Wiesławy i Edwarda Malinowiczów oraz ich synów Łukasza i Marcina, nieustannie ulega dynamicznemu rozwojowi. Spółka posiada
100% polskiego kapitału, co jest obecnie rzadko spotykane w branży drogowej. Prace drogowe kierowane są przez, mający wieloletnie doświadczenie, zespół zarządzający, na którego czele stoją prezesi Łukasz Malinowicz i Marcin Malinowicz. Dysponują
oni wsparciem dyrektorów z zakresu finansów, wykonawstwa i utrzymania dróg oraz doświadczoną kadrą inżynierską. Dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze oraz profesjonalnemu sprzętowi, firma stanowi dziś mocny element w polskim drogownictwie.

MALDROBUD to:

 • kompleksowa budowa i remonty dróg
 • bieżące oraz zimowe utrzymanie dróg
 • produkcja i układanie mieszanek mineralno-asfaltowych i betonów
  cementowych
 • sprzedaż paliw płynnych
 • badania laboratoryjne w zakresie betonów cementowych i asfaltowych.

Wyposażenie firmy w nowoczesne środki produkcji spowodowało, że stały się one jednym z fundamentów do podejmowania coraz większych i trudniejszych zadań. Poważną inwestycją, mającą duże znaczenie dla rozwoju firmy zarówno w sensie finansowym, jak i logistycznym, była budowa nowej wytwórni mas bitumicznych. Rozszerzyła ona znacznie horyzonty produkcyjne spółki i dziś jest w stanie wyprodukować 240 t/h mieszanki z betonu asfaltowego. Park technologiczny liczy ponad 200 jednostek sprzętowo-transportowych, m.in. układarki mas bitumicznych Vögele, samochody ciężarowe, walce drogowe, koparki, malowarki drogowe czy też sprzęt zimowego utrzymania dróg.

MALDROBUD nie boi się podejmowania nowych wyzwań i jako pierwszy podjął się utrzymywania drogi S3 w formule „Utrzymaj standard”. Spółka ma także doświadczenie w formule „Zaprojektuj i wybuduj”, która staje się coraz częściej praktykowanym przez inwestorów rozwiązaniem. Firma wdrożyła system zarządzania jakością ISO 9001:2000 oraz Zakładową Kontrolę Produkcji. W 2010 roku wprowadzono program komputerowy klasy ERP, który radykalnie usprawnił proces zarządzania firmą.

W ramach nieustannego rozwoju firma wchodzi także na inne rynki. W 2016 roku powstała spółka powiązana MDB Home, która poprzez inwestycje w nieruchomości rozpoczęła działania deweloperskie. Rok później rozpoczęto budowę wielorodzinnego budynku w Myśliborzu i uruchomiono następny projekt w Gorzowie przy ul. Warskiego.

Nagrody i wyróżnienia:

 • 2011 rok – dyplom za modernizację drogi wojewódzkiej nr 156, przyznany przez Ministerstwo Infrastruktury
 • 2012 rok – przyznanie trzeciego miejsca, pod względem wykonywanych robót, w ogólnopolskim rankingu firm, przygotowywanym przez GDDKiA w Warszawie
 • 2012 rok – złota odznaka honorowa, przyznana przez Zarząd Krajowy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji
 • 2013 rok – nagroda redakcji miesięcznika „Polskie Drogi” za stałą oraz solidną jakość wykonywanych prac oraz konsekwentny rozwój firmy, przyznana przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów oraz Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Drogownictwa
 • 2013 rok – odznaka honorowa „Zasłużony dla drogownictwa”, przyznana przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
 • 2017 rok – nagroda Orła, przyznana przez tygodnik „Wprost” .

Naszymi drogami w przyszłość!