Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Ryszard Kowalski
71-468 Szczecin, ul. Sosnowa 6F
tel./fax. +48 91 450 07 45
tel. +48 91 450 05 77
e-mail: biuro@dim.szczecin.pl
www.dim.szczecin.pl

Pracownia Projektowa Dróg i Mostów „DIM” działa od 1991 r. Biuro zajmuje się projektowaniem i nadzorowaniem głównie inwestycji
drogowych w Szczecinie oraz na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego oraz pomorskiego.

Ważniejsze zrealizowane zadania: Studium S-11; Studium Zachodniego Obejścia Szczecina; Studium S-3 od Świnoujścia do Parłówka.

Nadzory: Inżynier Kontraktu nad odcinkami A-6 i S-3.