Miejsca rozpowszechnienia i wyeksponowania albumów.

 • Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa
 • Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej
 • Polski Kongres Drogowy
 • Polski Związek Producentów Kruszyw
 • Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych
 • Stowarzyszenie Producentów Cementu
 • Polska Izba Inżynierów Budownictwa
 • Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
 • Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
 • Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budownictwa
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
 • Przedsiębiorstwa branżowe oraz uczestnicy wydania
 • Polski Związek Pracodawców Budownictwa
 • Imprezy targowe: BUDMA Poznań, AUTOSTRADA Kielce, INFRASTRUKTURA Warszawa
 • Fundacja Ochrony Zabytków Drogownictwa
 • Fundacja Wspierania Pracowników Drogownictwa
 • Związek Zawodowy Pracowników Drogownictwa RP
 • Stowarzyszenie Geodetów Polskich
 • Geodezyjna Izba Gospodarcza
 • Związek Banków Polskich
 • Narodowy Bank Polski
 • Wybrane banki komercyjne
 • Giełda Papierów Wartościowych
 • Krajowa Izba Gospodarcza oraz 150 organizacji zrzeszonych w KIG
 • Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
  Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Amerykańska Izba Handlowa
 • Czesko-Polska Izba Handlowa
 • Polsko-Rumuńska Izba Gospodarcza
 • Polsko-Węgierska Izba Handlowa
 • Polsko-Kanadyjska Izba Gospodarcza
 • Polsko-Brazylijska Izba Handlowa
 • Brytyjsko-Polska Izba Handlowa
 • Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce
 • Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa
 • Polsko-Rosyjska Izba Handlowo-Przemysłowa
 • Polsko-Szwedzka Izba Gospodarcza
 • Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza
 • Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza

 

 • Niderlandzko-Polska Izba Gospodarcza
 • Polsko-Portugalska Izba Gospodarcza
 • Włoski Instytut Handlu Zagranicznego
 • Polsko-Grecka Izba Przemysłowo-Handlowa
 • Polsko-Chińska Izba Gospodarcza
 • Polsko-Indyjska Izba Gospodarcza
 • Polska Izba Gospodarcza w Japonii
 • Korea Trade Center
 • Polsko-Saudyjska Izba Gospodarcza
 • Polsko-Turecka Izba Gospodarcza
 • Izba Handlowa Izrael-Polska
 • Japoński Ośrodek Handlu Zagranicznego
 • Prezydent RP
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Rada Ministrów (wszystkie ministerstwa)
 • Sejm oraz Senat
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Akademia Marek
 • Instytut Marki Polskiej
 • Bussines Center Club
 • Izba Przemysłowo–Handlowa Inwestorów Zagranicznych
 • Konfederacja Pracodawców Polskich
 • Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług
 • Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan
 • Polska Rada Biznesu
 • Stowarzyszenie Menedżerów w Polsce
 • Polska Akademia Nauk
 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • Urząd Zamówień Publicznych
 • Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych
 • Redakcje czołowych mediów: TVP, TVN, Polsat, Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Gazeta Prawna, Newsweek, Polityka, Angora i inne
 • Największe ośrodki akademickie: Szkoła Główna Handlowa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego,
  Uniwersytety: Warszawski, Jagielloński, im. Adama Mickiewicza, Wrocławski, Mikołaja Kopernika, Wrocławski, Śląski, Gdański,
  Rzeszowski, Zielonogórski, Kazimierza Wielkiego, Łódzki, Marii Skłodowskiej-Curie, Jana Kochanowskiego, Opolski