DROGOWNICTWO POLSKIE

Makieta książki

Makieta albumu „Drogownictwo Polskie”
Pobieranie może potrwać kilka lub kilkadziesiąt sekund w zależności od szybkości łącza. Plik „waży” ok. 40 MB.

Szanowni Państwo,

we współpracy z Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Drogownictwa oraz Związkiem Mostowców RP w roku 2012 wydaliśmy album „Drogownictwo polskie”, a następnie w roku 2015 „Nowoczesne drogownictwo”. Obie pozycje cieszyły się̨ ogromnym zainteresowaniem i osiągnęły wielotysięcznę nakłady.

Zachęceni powodzeniem, przystąpiliśmy do prac nad nową wersją albumu „Drogownictwo polskie” wspartą specjalistycznym serwisem internetowym. Tym razem, na życzenie naszych dotychczasowych klientów, publikacja ukazuje się, aż w czterojęzycznej wersji językowej: polsko-angielsko- niemiecko-rosyjskiej. Dotąd taki album w Polsce nie powstał!

Publikacja i serwis, będące wiarygodnym i fascynującym źródłem wiedzy o dziejach i współczesności polskiego drogownictwa i mostownictwa, dotrą zarówno do szerokiej publiczności (Internet), jak i do tzw. „liderów opinii” (album) – naukowców, decydentów, menedżerów, urzędników, polityków, dziennikarzy, samorządowców oraz ludzi biznesu. Tym samym staną się wyjątkowym narzędziem promocyjnym!

Wszystkich, którym bliska jest omówiona idea, zapraszamy do współpracy!

Geneza

Historia

XXI wiek